Adapter Grindfäste är konstruerad för att tåla tuffa tag, samtidigt som det är ett smidigt verktyg för att kunna utföra ett rationellt och effektivt arbete i krä- vande situationer. Adaptern har en halvautomatisk manuell låsning, vilket innebär att det låses upp manuellt för att sedan låsas automatiskt vid koppling av redskapet.

Adapter Grindfäste